Insekticídy - proti škodlivému hmyzu

Insekticíd je prípravok určený na hubenie hmyzu (resp. článkonožcov všeobecne) v jeho rôznych vývojových štádiách. Insekticídy sa používajú hlavne v poľnohospodárstve na ničenie hmyzu poškodzujúceho pestované kultúrne plodiny, na ochranu ovocia pred škodcami resp. na jeho ochranu pri jeho uskladňovaní, ochranu lesov, ako prostriedok hygieny v priestoroch obývaných ľuďmi a pod. Insekticídy pôsobia na hmyz usmrtením, odpudivým účinkom, prilákaním alebo negatívnym reprodukčným účinkom.

APOLLO 50 SC

APOLLO 50 SC
Kúpiť
s DPH

od 109,98 €

BASAMID

BASAMID
Kúpiť
s DPH

od 275,04 €

BULLDOCK 25 EC

BULLDOCK 25 EC
Kúpiť
s DPH

od 167,10 €

MAVRIK 2 F

MAVRIK 2 F
Kúpiť
s DPH

od 378,10 €

NEXIDE

NEXIDE
Kúpiť
s DPH

od 105,34 €