Podmienky pre použitie

  • Úvod
  • >
  • Podmienky pre použitie

COOKIES - PREHĽAD

first-party cookies - webová stránka www.brantneraltgas.sk môže načítať obsah zo svojej vlastnej domény www.isecure.sk, tento druh súborov cookies z primárnej webovej stránky, ktorú používateľ navštívi, je známy ako first-party cookies.

session cookies - sú nastavené len pre konkrétnu návštevu webovej stránky; ukladajú sa len do doby zatvorenia webového prehliadača, a teda obsahujú informácie len pre konkrétnu návštevu stránky (príklad token, ktorý sa môže použiť na preukázanie, že sa konkrétny používateľ úspešne prihlásil na danú webovú stránku sa často ukladá ako session cookie)

PHPSESSID - nevyhnutné cookies s platnosťou na realáciu (session) poskytovateľ  bratneraltgas.sk, prenos dát do: EU