Postrekový biologický insekticíd

Postrekový biologický insekticíd je určený na ničenie škodcov pričom na ich ničenie konkrétne v našej ponuke obsahuje ako účinnú látku vírus Cydia pomonella Granuslosis virus M (CpGV-M)